کد خبر: 33253
ف
 پزشکان در مواجهه با پرخاشگری همراهان بیمار چه کنند؟
راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکان درباره نحوه برخورد جامعه پزشکی با مسائلی مانند غیرمنصفانه بودن تعرفه‌هایشان، نحوه برخورد پزشک با بیماران، واکنش پزشک در هنگام نزاع بیمار یا همراهانش با وی، عکس یا فیلم گرفتن از اجساد بیماران و... توضیح داده و تکلیف اخلاقی و قانونی جامعه پزشکی را در برخورد با این مسائل مشخص کرده است.

راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکان درباره نحوه برخورد جامعه پزشکی با مسائلی مانند غیرمنصفانه بودن تعرفه‌هایشان، نحوه برخورد پزشک با بیماران، واکنش پزشک در هنگام نزاع بیمار یا همراهانش با وی، عکس یا فیلم گرفتن از اجساد بیماران و... توضیح داده و تکلیف اخلاقی و قانونی جامعه پزشکی را در برخورد با این مسائل مشخص کرده است.

 

به گزارش بهداشت نیوز، راهنمای اخلاق حرفه‌ای اعضای سازمان نظام پزشکی تکالیف عامی را برای اعضای خود، تدوین کرده که پزشکان و حرفه‌مندان پزشکی باید به آنها عمل کنند. بر اساس این راهنما اعضای سازمان در تمام فعالیت‌هایی که در کسوت حرفه‌مندان پزشکی انجام می‌دهند، لازم است موازین دینی، چهارچوب‌های قانونی، مقررات حرفه‌ای و موازین علمی و فنی را رعایت کنند. در مواردی که حرفه‌مندان احساس می‌کنند بین وظایف قانونی و تکالیف اخلاقی تعارض غیر قابل حلی وجود دارد، می‌توانند در صورتی که جان بیمار در خطر قرار نگیرد قبل از انجام هر کاری از مراجع ذی‌صلاح مانند کمیته اخلاق بیمارستان یا سازمان نظام پزشکی و یا مراجع قضایی و قانونی استعلام کنند. البته در صورتی که تاخیر در تصمیم گیری موجب مرگ بیمار یا صدمه غیرقابل جبران برای وی باشد، ‌ اولویت با اقدامی است که بیشترین منفعت درمانی را نصیب بیمار کند. در چنین مواردی پس از انجام مداخله نجات‌بخش، لازم است که موضوع به صورت مکتوب در پرونده بالینی بیمار ثبت شود.

 

در عین حال این راهنما اعلام می‌کند که اعضای سازمان مادامی که در کسوت حرفه‌مند پزشکی مشغول به فعالیت هستند، لازم است از انجام هر عملی که خلاف شئون اخلاق حرفه‌ای شناخته شود و موجب هتک حرمت حرفه پزشکی بوده و یا منجر به آسیب دیدن اعتماد عمومی به حرفه‌مندان پزشکی می‌شود، خودداری کنند. باید توجه کرد که تشخیص مصادیق رفتار خلاف شئون حرفه‌ای بر اساس همین راهنما خواهد بود و در آن تصریح شده که تشخیص مصادیق جدید به صورت موردی و بر عهده کمیسیون کارشناسی اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی خواهد بود که در دفتر اخلاق پزشکی سازمان تشکیل می‌شود و به عنوان مرجع کارشناسی برای هیات‌های انتظامی سراسر کشور عمل خواهد کرد.

 

همچنین تخریب محیط زیست، اعتیاد به الکل، مواد مخدر یا مواد روانگردان، مصرف دخانیات، مواد مخدر و الکل در محیط‌های بالینی، هر گونه رفتار متضمن نقض حقوق سایر شهروندان و ارتکاب جرایم عمومی کیفری در صورت محکومیت قطعی قضایی از جمله موارد اعمال خلاف شئون حرفه‌ای محسوب می‌شوند. طبق این راهنمای اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی در مواردی که حرفه‌مندان پزشکی قانون یا مقرراتی مانند نرخ تعرفه‌های درمانی و یا میزان مالیات بر درآمد را غیر منصفانه می‌دانند، لازم است تغییر آن قانون یا مقررات را از طریق قانونی پیگیری کنند.

 

در عین حال لازم است اعضای سازمان نظام پزشکی کلیه اطلاعات مربوط به خدمات سلامت ارایه شده به بیماران و مراجعه کنندگان به خود را به نحو کامل و خوانا در پرونده مربوطه ثبت کنند. نگهداری پرونده‌ها در موسسات پزشکی بر عهده مسوول موسسه و در مطب خصوصی بر عهده حرفه‌مند صاحب پروانه است.

پزشکان از برچسب‌زنی خودداری کنند

 

همچنین ادای سوگندنامه پزشکی به معنای پذیرفتن تعهدی دائمی برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به همه انسان‌ها در حد توان و مقدورات است و بر این اساس اعضای سازمان باید خدمات سلامت را فارغ از هر گونه تبعیض مرتبط با جنسیت، ملیت، نژاد، قومیت، مذهب، موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و یا نوع بیماری به همه بیماران مراجعه‌کننده، ارائه دهند. طبق این راهنما لازم است در برخورد با بیماران، همراهان آنها و همکاران در رده‌های مختلف، و اظهار نظر در مورد افراد، قومیت‌ها و گروه‌های اجتماعی، ضمن احترام کامل به شان، منزلت و کرامت انسانی افراد، آداب اجتماعی و ادب عمومی رعایت شده و از هر گونه عمل در برندارنده توهین، تحقیر و برچسب زنی خودداری شود.

 

راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکان همچنین اعلام می‌کند که اعضای سازمان مسؤولیت دارند که از رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای توسط زیردستان خود از جمله دستیاران، کارکنان و سایر افرادی که به واسطه همکاری با حرفه‌مندان مانند منشی مطب، با بیماران در ارتباطند، تا حد امکان اطمینان حاصل کنند.

پزشکان در صورت احتمال آسیب جسمی از سوی همراه بیمار چه کنند؟

 

در عین حال حرفه‌مندان پزشکی باید همواره و به ویژه در موقع عصبانیت، متانت و آرامش خود را حفظ کنند. آن دسته از اعضا که به هر دلیلی احتمال می‌دهند ممکن است کنترل خود را در مواقع عصبانیت از دست بدهند، لازم است اقدامات پیشگیری کننده را انجام دهند. در هر حالت لازم است از هر گونه برخورد قهرآمیز و غیر محترمانه و خارج از چهارچوب ادب حتی در پاسخ به هتاکی و توهین زبانی توسط حرفه‌مندان پزشکی خودداری شود. در مواردی که بیم صدمه جسمی ناشی از برخورد بیماران یا همراهان آنها می‌رود رفتار اعضا تابع مقررات راجع به دفاع مشروع است.

 

بر اساس این راهنما برخورد اعضای سازمان با بیماران و همراهان آنها باید تا حد امکان مهربانانه، نوع دوستانه و دلسوزانه باشد و حرفه‌مندان سلامت حداکثر تلاش خود را برای ارتقای ظرفیت شخصی خود در جهت همدلی و همدردی با بیماران بکار گیرند. لازم است از اعمالی که در بر دارنده ابراز احساسات نامتناسب با موقعیت مانند شوخی نابجا با سایر همکاران بر بالین بیماران در حال مرگ و یا در موقعیت‌هایی که بیماران یا همراهان بیمار در حالت اضطراب و نگرانی شدید به سر می‌برند، خودداری شود.

 

همچنین  باید در برخورد با بیماران در کنار سلامت جسمی، سایر ابعاد سلامت وی از جمله بعد روانی شامل نگرانی‌های احتمالی، بعد اجتماعی شامل روابط خانوادگی دوستانه، سبک زندگی، ارتباطات بین فردی، بعد معنوی بیماران و نیز زمینه‌های روانی و اجتماعی احتمالی که بیماری در بستر آنها رخ داده است را لحاظ و توصیه‌های لازم با ذکر دلیل ارتباط این‌گونه عوامل با بیماری افراد به آنها ارائه شود و تمام اقدامات لازم و مقدور برای به حداقل رساندن درد و رنج بیماران انجام شود. در همه مراحل استفاده از روش‌های استاندارد تسکینی در کنار انجام مداخلات تشخیصی، درمانی و توانبخشی برای بیماران ضروری است.

 

راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکان تاکید می‌کند که آخرین نسخه منشور حقوق بیماران که از سوی سازمان نظام پزشکی ابلاغ شده است، باید در مطب یا محل ارایه خدمات سلامت، در مکانی که به آسانی برای بیماران و مراجعه کنندگان قابل رویت باشد، نصب شود.

 

در عین حال این راهنما اعلام می‌کند که علاوه بر شان و کرامت انسانی افراد در دوران حیات آنها، جسد فرد فوت شده را نیز محترم شمرده و لازم است از هر اقدامی که در عرف هتک حرمت میت محسوب می‌شود و نیز از انجام اعمالی مانند عکس‌برداری و فیلم‌برداری از اجساد مگر به دلایل موجه قانونی، خودداری شود. رعایت این موضوع در مورد آن دسته از حرفه‌مندان که در فرایند کالبدگشایی افراد فوت شده فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.

 

منبع: ایسنا

 


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
پر بازدیدترین
 • سمانه پاکدل مدل برند آرایشی شد! + عکس
 • با این تست سن واقعی تان را بدست آورید
 • تیپ متفاوت یوسف تیموری به همراه همسر خارجی‌اش! + عکس
 • عیادت وزیر بهداشت از پزشک مضروب در بیمارستان + فیلم
 • با ۱۰ عادت رایجی که باعث بیماری می شوند آشنا شوید
 • حرکت پسندیده وزیر بهداشت در اصفهان + عکس
 • با این میوه همچون آینه بدرخشید
 • تیپ متفاوت بهنوش بختیاری دیشب در یک مراسم! + عکس
 • مقایسه قیمت خودروهای کیا در ایران و امارات | اینفوگرافیک
 • جدیدترین شیوه شناسایی بیماری پارکینسون
 • چگونه لکه‌های صورت را از بین ببریم؟
 • آشی خوشمزه برای مقابله با کبد چرب
 • شربت لیمو عمانی و خواص آن + طرز تهیه لیمو عمانی در منزل
 • آموزش ورزش با حلقه
 • بیماران قلبی این نوع انتی بیوتیک را هرگز مصرف نکنند
 • اگر سرماخورده اید این 10 نکته را بخوانید و بخورید
 • چـه ورزش‌هایی برای مبتـلایان به پـارکینسـون مفیـد اسـت
 • با 9 روغن طبیعی ظاهرتان را در عرض یک هفته زیباتر کنید
 • «افتادگی پلک» و روش‌های موثر برای رفع آن
 • حداکثر چقدر باید بخوابیم؟ | اینفوگرافیک
 • چهار عامل اصلی مرگ و میر در ایران
 • رفع ریشه های خاکستری مو بدون رنگ کردن
 • بازدید دکتر جان بابایی از بیمارستانهای شهدای هفتم تیر و فیروزآبادی+عکس
 • سپر بدن مقابل بیماری‌ها
 • توصیه های شگفت انگیز برای رفع سردرد، بدون متوسل شدن به دارو
 • وزیربهداشت:همیشه مردم باید مدعی و قوای سه گانه پاسخگو باشند
 • اینفوگرافیک| برای مراقبــت از بهداشــت روانی چه کاری میتـوان انجــــام داد ؟!
 • فواید بی نظیر آنتی اکسیدان ها برای سلامت
 • تمام غذاهایی که دندان پزشکان روزانه مصرف می کنند
 • ماسکهایی با سس مایونز برای زیبایی موها
 • انتشار تصاویر جانباختگان هواپیمای "تهران – یاسوج"در فضای مجازی جرم است
 • رازهایی درباره سلامت چشم که هیچ گاه از زبان چشم پزشکان نشنیده اید
 • اینفوگرافیک| 8 روش برای کاهش مصرف آب
 • میزهایی که باعث افزایش بدن درد می شوند
 • افتتاح مدرن ترین روش درمان سرطان در کشور
 • این بیماری ها بر عملکرد مغز کودکان موثر است
 • پدری کودک 3 ساله اش را کشت
 • نرخ ارز یکشنبه 06/ 12 /1396
 • مهمترین عناصر در تربیت دینی فرزندان
 • دستگیری افغانی‌هایی که با بنزین خوردو سرقت می‌کنند
 • توقف عملیات هشتمین روز جستجوی اجساد جانباختگان پرواز تهران- یاسوج
 • ۷ باور غلط درباره رایج ترین مشکل گوارشی
 • سنجش رابطه عاطفی ایده آل در بین زوجین
 • هزینه سفر به دور دنیا چقدر می شود ؟
 • یک بام و دو هوای تأمین اجتماعی درباره بیمه از کارافتادگی بیماران ام.اس
 • با پرخاشگری کودکم چه کنم؟
 • ترفندهای قرآنی که ما را به موفقیت می رساند
 • ۷ راهکار خانگی برای کاهش چین و چروک
 • باند بزرگ مواد مخدر متلاشی شد
 • کشف ۱۱۲ کیلوگرم تریاک
 • آخرین اخبار
 • دندان قروچه؛ از علل تا درمان
 • انتظار ۸ ساعته برای جراح جراحی
 • چربی سوزترین نوشیدنی دنیا
 • بزرگترین دارندگان ذخایر طلای جهان
 • کارت شناسایی کشورهای مختلف به چه شکل است ؟
 • نشست زمین در مولوی
 • ورزش احتمال سرماخوردگی را کاهش می‌دهد
 • ۷ غذایی که مردان باید بخورند
 • هوای تهران امروز مطلوب است
 • تصادف در اتوبان کرج
 • سوپ کرفس
 • برای بروز کردن تجهیزات هلال احمر به بودجه های مازاد نیازمندیم
 • تمام غذاهایی که دندان پزشکان روزانه مصرف می کنند
 • توصیه های شگفت انگیز برای رفع سردرد، بدون متوسل شدن به دارو
 • لباس های زیبا و فاخر به تن کنید
 • ۶ پیشنهاد سالم برای کاهش درد و اسپاسم عضلات
 • آغاز نشست روسای پزشکی قانونی 15کشور اسلامی
 • اعضای بدن جوان مرگ مغزی به 4 نفر زندگی دوباره بخشید
 • بازدید مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان از درمانگاه ولیعصر(عج) بندرجاسک
 • این بیماری ها بر عملکرد مغز کودکان موثر است
 • میزهایی که باعث افزایش بدن درد می شوند
 • راه اندازی ٣دستگاه پیشرفته دیجیتال در بیمارستان تامین اجتماعی امام علی(ع) شهرکرد
 • دو بخش حساس در برابر گرانی دلار
 • صدور ۲۷۵ اخطاریه زیست محیطی برای مراکز درمانی پایتخت
 • تعدی به پرستاران یک مشکل ریشه ای است
 • کودکی با تجربه تربیت کنید
 • اگر سرماخورده اید این 10 نکته را بخوانید و بخورید
 • ۵۱ درصد کم‌بارشی کشور نسبت به بلندمدت
 • انتشار تصاویر جانباختگان هواپیمای "تهران – یاسوج"در فضای مجازی جرم است
 • استقرار اتوبوس دیابت در قالب تور جهانی
 • چرا هزینه درمان ام.اس بالا است؟
 • ۷ راهکار خانگی برای کاهش چین و چروک
 • واژگونی یک ون دانشجویی
 • ترفندهای قرآنی که ما را به موفقیت می رساند
 • توقف عملیات هشتمین روز جستجوی اجساد جانباختگان پرواز تهران- یاسوج
 • واژگونی 2 خودرو در اتوبان
 • سپر بدن مقابل بیماری‌ها
 • ۷ باور غلط درباره رایج ترین مشکل گوارشی
 • پدری کودک 3 ساله اش را کشت
 • دستگیری افغانی‌هایی که با بنزین خوردو سرقت می‌کنند
 • مهمترین عناصر در تربیت دینی فرزندان
 • کشف ۱۱۲ کیلوگرم تریاک
 • هزینه سفر به دور دنیا چقدر می شود ؟
 • کشف مواد محترقه در جنوب غرب تهران
 • اینفوگرافیک| 8 روش برای کاهش مصرف آب
 • فواید بی نظیر آنتی اکسیدان ها برای سلامت
 • با پرخاشگری کودکم چه کنم؟
 • بیماران قلبی این نوع انتی بیوتیک را هرگز مصرف نکنند
 • باند بزرگ مواد مخدر متلاشی شد
 • سنجش رابطه عاطفی ایده آل در بین زوجین
 • با این میوه همچون آینه بدرخشید
 • «افتادگی پلک» و روش‌های موثر برای رفع آن
 • با این تست سن واقعی تان را بدست آورید
 • نرخ ارز یکشنبه 06/ 12 /1396
 • افتتاح مدرن ترین روش درمان سرطان در کشور
 • چگونه لکه‌های صورت را از بین ببریم؟
 • رازهایی درباره سلامت چشم که هیچ گاه از زبان چشم پزشکان نشنیده اید
 • شربت لیمو عمانی و خواص آن + طرز تهیه لیمو عمانی در منزل
 • با 9 روغن طبیعی ظاهرتان را در عرض یک هفته زیباتر کنید
 • یک بام و دو هوای تأمین اجتماعی درباره بیمه از کارافتادگی بیماران ام.اس
 • خدا با ماست اگر...
 • آشی خوشمزه برای مقابله با کبد چرب
 • ماسکهایی با سس مایونز برای زیبایی موها
 • اجرای تعهدات بیمه‌ای جدید، منوط به تامین اعتبار
 • رفع ریشه های خاکستری مو بدون رنگ کردن
 • مقایسه قیمت خودروهای کیا در ایران و امارات | اینفوگرافیک
 • چهار عامل اصلی مرگ و میر در ایران
 • بازدید دکتر جان بابایی از بیمارستانهای شهدای هفتم تیر و فیروزآبادی+عکس
 • حداکثر چقدر باید بخوابیم؟ | اینفوگرافیک
 • حرکت پسندیده وزیر بهداشت در اصفهان + عکس