کد خبر: 33253
ف
 پزشکان در مواجهه با پرخاشگری همراهان بیمار چه کنند؟
راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکان درباره نحوه برخورد جامعه پزشکی با مسائلی مانند غیرمنصفانه بودن تعرفه‌هایشان، نحوه برخورد پزشک با بیماران، واکنش پزشک در هنگام نزاع بیمار یا همراهانش با وی، عکس یا فیلم گرفتن از اجساد بیماران و... توضیح داده و تکلیف اخلاقی و قانونی جامعه پزشکی را در برخورد با این مسائل مشخص کرده است.

راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکان درباره نحوه برخورد جامعه پزشکی با مسائلی مانند غیرمنصفانه بودن تعرفه‌هایشان، نحوه برخورد پزشک با بیماران، واکنش پزشک در هنگام نزاع بیمار یا همراهانش با وی، عکس یا فیلم گرفتن از اجساد بیماران و... توضیح داده و تکلیف اخلاقی و قانونی جامعه پزشکی را در برخورد با این مسائل مشخص کرده است.

 

به گزارش بهداشت نیوز، راهنمای اخلاق حرفه‌ای اعضای سازمان نظام پزشکی تکالیف عامی را برای اعضای خود، تدوین کرده که پزشکان و حرفه‌مندان پزشکی باید به آنها عمل کنند. بر اساس این راهنما اعضای سازمان در تمام فعالیت‌هایی که در کسوت حرفه‌مندان پزشکی انجام می‌دهند، لازم است موازین دینی، چهارچوب‌های قانونی، مقررات حرفه‌ای و موازین علمی و فنی را رعایت کنند. در مواردی که حرفه‌مندان احساس می‌کنند بین وظایف قانونی و تکالیف اخلاقی تعارض غیر قابل حلی وجود دارد، می‌توانند در صورتی که جان بیمار در خطر قرار نگیرد قبل از انجام هر کاری از مراجع ذی‌صلاح مانند کمیته اخلاق بیمارستان یا سازمان نظام پزشکی و یا مراجع قضایی و قانونی استعلام کنند. البته در صورتی که تاخیر در تصمیم گیری موجب مرگ بیمار یا صدمه غیرقابل جبران برای وی باشد، ‌ اولویت با اقدامی است که بیشترین منفعت درمانی را نصیب بیمار کند. در چنین مواردی پس از انجام مداخله نجات‌بخش، لازم است که موضوع به صورت مکتوب در پرونده بالینی بیمار ثبت شود.

 

در عین حال این راهنما اعلام می‌کند که اعضای سازمان مادامی که در کسوت حرفه‌مند پزشکی مشغول به فعالیت هستند، لازم است از انجام هر عملی که خلاف شئون اخلاق حرفه‌ای شناخته شود و موجب هتک حرمت حرفه پزشکی بوده و یا منجر به آسیب دیدن اعتماد عمومی به حرفه‌مندان پزشکی می‌شود، خودداری کنند. باید توجه کرد که تشخیص مصادیق رفتار خلاف شئون حرفه‌ای بر اساس همین راهنما خواهد بود و در آن تصریح شده که تشخیص مصادیق جدید به صورت موردی و بر عهده کمیسیون کارشناسی اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی خواهد بود که در دفتر اخلاق پزشکی سازمان تشکیل می‌شود و به عنوان مرجع کارشناسی برای هیات‌های انتظامی سراسر کشور عمل خواهد کرد.

 

همچنین تخریب محیط زیست، اعتیاد به الکل، مواد مخدر یا مواد روانگردان، مصرف دخانیات، مواد مخدر و الکل در محیط‌های بالینی، هر گونه رفتار متضمن نقض حقوق سایر شهروندان و ارتکاب جرایم عمومی کیفری در صورت محکومیت قطعی قضایی از جمله موارد اعمال خلاف شئون حرفه‌ای محسوب می‌شوند. طبق این راهنمای اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی در مواردی که حرفه‌مندان پزشکی قانون یا مقرراتی مانند نرخ تعرفه‌های درمانی و یا میزان مالیات بر درآمد را غیر منصفانه می‌دانند، لازم است تغییر آن قانون یا مقررات را از طریق قانونی پیگیری کنند.

 

در عین حال لازم است اعضای سازمان نظام پزشکی کلیه اطلاعات مربوط به خدمات سلامت ارایه شده به بیماران و مراجعه کنندگان به خود را به نحو کامل و خوانا در پرونده مربوطه ثبت کنند. نگهداری پرونده‌ها در موسسات پزشکی بر عهده مسوول موسسه و در مطب خصوصی بر عهده حرفه‌مند صاحب پروانه است.

پزشکان از برچسب‌زنی خودداری کنند

 

همچنین ادای سوگندنامه پزشکی به معنای پذیرفتن تعهدی دائمی برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به همه انسان‌ها در حد توان و مقدورات است و بر این اساس اعضای سازمان باید خدمات سلامت را فارغ از هر گونه تبعیض مرتبط با جنسیت، ملیت، نژاد، قومیت، مذهب، موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و یا نوع بیماری به همه بیماران مراجعه‌کننده، ارائه دهند. طبق این راهنما لازم است در برخورد با بیماران، همراهان آنها و همکاران در رده‌های مختلف، و اظهار نظر در مورد افراد، قومیت‌ها و گروه‌های اجتماعی، ضمن احترام کامل به شان، منزلت و کرامت انسانی افراد، آداب اجتماعی و ادب عمومی رعایت شده و از هر گونه عمل در برندارنده توهین، تحقیر و برچسب زنی خودداری شود.

 

راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکان همچنین اعلام می‌کند که اعضای سازمان مسؤولیت دارند که از رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای توسط زیردستان خود از جمله دستیاران، کارکنان و سایر افرادی که به واسطه همکاری با حرفه‌مندان مانند منشی مطب، با بیماران در ارتباطند، تا حد امکان اطمینان حاصل کنند.

پزشکان در صورت احتمال آسیب جسمی از سوی همراه بیمار چه کنند؟

 

در عین حال حرفه‌مندان پزشکی باید همواره و به ویژه در موقع عصبانیت، متانت و آرامش خود را حفظ کنند. آن دسته از اعضا که به هر دلیلی احتمال می‌دهند ممکن است کنترل خود را در مواقع عصبانیت از دست بدهند، لازم است اقدامات پیشگیری کننده را انجام دهند. در هر حالت لازم است از هر گونه برخورد قهرآمیز و غیر محترمانه و خارج از چهارچوب ادب حتی در پاسخ به هتاکی و توهین زبانی توسط حرفه‌مندان پزشکی خودداری شود. در مواردی که بیم صدمه جسمی ناشی از برخورد بیماران یا همراهان آنها می‌رود رفتار اعضا تابع مقررات راجع به دفاع مشروع است.

 

بر اساس این راهنما برخورد اعضای سازمان با بیماران و همراهان آنها باید تا حد امکان مهربانانه، نوع دوستانه و دلسوزانه باشد و حرفه‌مندان سلامت حداکثر تلاش خود را برای ارتقای ظرفیت شخصی خود در جهت همدلی و همدردی با بیماران بکار گیرند. لازم است از اعمالی که در بر دارنده ابراز احساسات نامتناسب با موقعیت مانند شوخی نابجا با سایر همکاران بر بالین بیماران در حال مرگ و یا در موقعیت‌هایی که بیماران یا همراهان بیمار در حالت اضطراب و نگرانی شدید به سر می‌برند، خودداری شود.

 

همچنین  باید در برخورد با بیماران در کنار سلامت جسمی، سایر ابعاد سلامت وی از جمله بعد روانی شامل نگرانی‌های احتمالی، بعد اجتماعی شامل روابط خانوادگی دوستانه، سبک زندگی، ارتباطات بین فردی، بعد معنوی بیماران و نیز زمینه‌های روانی و اجتماعی احتمالی که بیماری در بستر آنها رخ داده است را لحاظ و توصیه‌های لازم با ذکر دلیل ارتباط این‌گونه عوامل با بیماری افراد به آنها ارائه شود و تمام اقدامات لازم و مقدور برای به حداقل رساندن درد و رنج بیماران انجام شود. در همه مراحل استفاده از روش‌های استاندارد تسکینی در کنار انجام مداخلات تشخیصی، درمانی و توانبخشی برای بیماران ضروری است.

 

راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکان تاکید می‌کند که آخرین نسخه منشور حقوق بیماران که از سوی سازمان نظام پزشکی ابلاغ شده است، باید در مطب یا محل ارایه خدمات سلامت، در مکانی که به آسانی برای بیماران و مراجعه کنندگان قابل رویت باشد، نصب شود.

 

در عین حال این راهنما اعلام می‌کند که علاوه بر شان و کرامت انسانی افراد در دوران حیات آنها، جسد فرد فوت شده را نیز محترم شمرده و لازم است از هر اقدامی که در عرف هتک حرمت میت محسوب می‌شود و نیز از انجام اعمالی مانند عکس‌برداری و فیلم‌برداری از اجساد مگر به دلایل موجه قانونی، خودداری شود. رعایت این موضوع در مورد آن دسته از حرفه‌مندان که در فرایند کالبدگشایی افراد فوت شده فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.

 

منبع: ایسنا

 


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
پر بازدیدترین
 • مبتلایان به کبد چرب چه خوراکی‌هایی مصرف کنند؟
 • از فواید لیمو ترش چه می دانید؟
 • آنچه باید درباره رابطه خوردن شام و کاهش وزن بدانید
 • ۸ مهارتی که افراد باید تا پیش از ۱۸ سالگی بیاموزند
 • بیماری خاموشی که قبل از 5 سالگی سراغ فرزندتان می آید
 • دلیل جیغ کشیدن ناگهانی نوزاد
 • این ادویه را بخورید و چربی بسوزانید
 • حرم حضرت زینب‌ (س) پس از پایان داعش (+عکس)
 • معجزه خرما در تقویت حافظه و درمان زخم معده +اینفوگرافی
 • حرمت شکنی یک صهیونیست اسرائیلی در حرم حضرت معصومه(س)! + عکس
 • این بیماری مرگبار در چنگ گربه‌های خانگی+ تصاویر
 • آقایان! اینها را به همسرتان نگویید
 • برای سلامت پوست و مو با خود نمک به حمام ببرید!
 • کلینیک فوق تخصصی خرخر راه اندازی شد
 • تیپ مهدی رحمتی و لیلا بلوکات دیشب در یک مراسم خصوصی! + عکس
 • گزینه‌های غذایی که چروک‌های صورت را محو می‌کنند!
 • عوارض جراحی بینی را بشناسید
 • با اولین چیزی که در این تصاویر می بینید به شخصیت خود پی ببرید
 • ۳ روغن فوق العاده برای پخت و پز سالم افزودن دیدگاه
 • دهان‌شویه نعناع بهتر است یا کلرهگزیدین؟
 • عواملی که قلب شما را نشانه گرفته است!
 • سنجاب ها به کمک بیماران مبتلا به سکته می آیند
 • درمان های ساده و عملی انگل های گوارشی
 • آیا قرار گرفتن در معرض سرما برای کاهش وزن بدن مفید است؟
 • رایج‌ترین دروغ هایی که آقایان به خانم‌ها می‌گویند
 • سلفی حمید گودرزی به همراه مادرش! + عکس
 • راه های ساده برای درمان بی خواب شدن
 • هشدار پزشکی قانونی درباره برودت هوا و رشد تلفات مسمومیت با گاز
 • شکست سرطان تنها با درمان چند تخصصی
 • شلغم، کیمیای پنهان فصل سرما/ مبتلایان به تیروئید شلغم خورند؟
 • چگونه ترکیب رژیم غذایی و ورزش به کاهش وزن کمک می‌کند
 • آیا مصرف ویتامین B12 به کاهش وزن کمک می کند؟
 • رفع اضطراب بیماران دیابتی با طلای سرخ
 • آیا جراحی بینی سه بعدی و لیزری واقعیت دارد؟
 • خواص جالب کلم سفید
 • کدام عمل دیدار با امام زمان را نزدیک تر می کند؟
 • مرخصی زایمان و قوانین کاری مربوط به بارداری
 • زلزله با روح و روان ما چه می‌کند؟
 • تولید داروی ضد سرطان خون با یک سوم قیمت خارجی در ایران
 • اسید پاشی به بچه پولدار تهرانی
 • عملی که گناهان را تبدیل به خوبی می کند
 • اینفوگرافیک|آنچه باید درباره قلیان بدانیم
 • اثربخش ترین راهکارهای خانگی برای رفع شوره سر
 • تنها شهید نیروی انتظامی در زلزله کرمانشاه +عکس
 • گزینه‌های طبیعی برای مرطوب نگه داشتن پوست
 • کربوهیدرات‌هایی که شما را لاغر می‌کنند
 • ۱۰ دردی که با مصرف منظم آناناس می توان درمان کرد
 • محکومیت ۹۰ درصدی پزشکان زیبایی متخلف
 • ۴ شهر بدون خودروی جهان را بشناسید
 • ورزش‌های مناسب بانوان
 • آخرین اخبار
 • اگر نوزاد سالم می خواهید این مطلب را بخوانید
 • سلفی حمید گودرزی به همراه مادرش! + عکس
 • تیپ مهدی رحمتی و لیلا بلوکات دیشب در یک مراسم خصوصی! + عکس
 • همه چیز درباره تمرینات بی‌هوازی یا قدرتی
 • خواص جالب کلم سفید
 • حرمت شکنی یک صهیونیست اسرائیلی در حرم حضرت معصومه(س)! + عکس
 • ۳ روغن فوق العاده برای پخت و پز سالم افزودن دیدگاه
 • ریه سالمندان از پس ورزش برمی‌آید؟!
 • افزایش اثربخشی دارویی عصاره گیاه رازیانه به کمک فناوری نانو
 • سقوط زن 22ساله به دست همسرش
 • مدرسه ای که به نام بلند دکتر عباس شفیعی ساخته شد
 • در پاییز با آب چغندر از خشکی پوستتان جلوگیری کنید
 • کربوهیدرات‌هایی که شما را لاغر می‌کنند
 • سوپ گوجه فرنگی و ریحان
 • این عوامل صرع قابل پیش بینی است
 • دستاورد بزرگ پزشکی ایران
 • ۷۹۰ پس لرزه در کرمانشاه
 • اثربخش ترین راهکارهای خانگی برای رفع شوره سر
 • گزینه‌های طبیعی برای مرطوب نگه داشتن پوست
 • لزوم حمایت بیشتر از داروهای تولید داخل
 • این ادویه را بخورید و چربی بسوزانید
 • گزینه‌های غذایی که چروک‌های صورت را محو می‌کنند!
 • عدم توجه راننده به جلو حادثه آفرید
 • برای پیدا کردن شغل و همسر خوب این ذکر را هرروز بگویید
 • تابه برقی بدون نیاز به روغن
 • رفع اختلالات نماد اعتماد الکترونیکی
 • دستگیری قاتلان خطرناک
 • صد در صد مراکز بهداشتی مناطق زلزله زده فعال شدند
 • سیل و آبگرفتگی در ۷ استان کشور
 • شما در کدام یک از گروه های عالم برزخ جای می گیرید؟
 • اینفوگرافیک|۷ روش برای ایجاد و نگه‌داری انگیزه
 • حقوق خانواده در اسلام
 • سر به راه کردن کودکان بی نظم
 • طرز تهیه ناگت سبزیجات
 • تیپ های شخصیتی و استرس
 • زلزله با روح و روان ما چه می‌کند؟
 • کارهای که باعث عصبانیت کودکان می شود
 • راهکارهای موثر برای شناخت بهتر نامزدمان
 • ریزگرد چیست و از کجا می آید؟
 • دستور تهیه دسر خوشمزه تارت شیر
 • ارزش خانه داری زنان چقدر است؟
 • دستگیری سارق حرفه ای
 • حق الناسی که دو گناه را شامل می‌شود
 • عکس احسا‌سی آ‌زا‌د‌ه ‌نا‌مد‌ا‌ر‌ی و همسرش بد‌و‌ن ‌چا‌د‌ر! (+عکس)
 • اسید پاشی به بچه پولدار تهرانی
 • شلغم، کیمیای پنهان فصل سرما
 • املاح و مواد معدنی ضروری در بارداری
 • ۱۰ دردی که با مصرف منظم آناناس می توان درمان کرد
 • خدمت و خیانت تغذیه به کبد
 • معضل هزینه ها در مراقبت های سلامت
 • سوپ لیمو و مرغ به همراه اسفناج و شوید
 • آیا مصرف ویتامین B12 به کاهش وزن کمک می کند؟
 • ستون فقرات هم پیر می‌شود
 • تامین اجتماعی پس از سال ۹۷ وارد مرحله بحرانی می شود
 • نگاهی نو به پروبیوتیک ها در سلامت کودکان
 • آشنایی با اصول ست کردن لباس
 • رایج‌ترین دروغ هایی که آقایان به خانم‌ها می‌گویند
 • مجازات های جایگزین حبس؛ از احکام سبز تا خلاصه نویسی کتاب
 • کدام نماز، نماز واقعی است؟
 • تولید داروی ضد سرطان خون با یک سوم قیمت خارجی در ایران
 • آزار جنسی؛ افتضاحی که ترامپ را رها نمی‌کند
 • دوره نفاس پس از بارداری چیست؟
 • پیش بینی تکان دهنده از ورشکستگی تأمین اجتماعی دردهه آینده
 • وای بر ما اگر دنیا و اهل آن از ما رو گردان باشند
 • خودمان را برای خدا لوس کنیم!
 • چهره چه کسانی براى مردم در محشر می‌‏درخشد
 • تصاویری از بزرگترین شهر بدون دسترسی جاده ای
 • کشف یک تن مرغ فاسد
 • شلغم، کیمیای پنهان فصل سرما/ مبتلایان به تیروئید شلغم خورند؟
 • برای سلامت پوست و مو با خود نمک به حمام ببرید!